• Türkçe
 • English
 

Kongremizin Tam Metin Taslak Kitabı Yayınlanmıştır. 

Kongremizin Tam Metin Taslak Kitabı Yayınlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız...

Tam Metin Son Gönderim Tarihi 8 Aralık 2023'e Kadar Uzatılmıştır!

Tam Metin Son Gönderim Tarihi 8 Aralık 2023'e Kadar Uzatılmıştır!

Değerli Katılımcılar,

Yaşadığımız yüzyılda her alanda kendini gösteren büyük değişimler, bireylerin gelişen ve hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri farklılaştırmıştır. Bu paradigma değişimleri, öğrenme öğretme süreçlerinin artık yaparak yaşayarak öğrenmeden,  yaparak ve üreterek öğrenmeye doğru everilmesi yönünde geniş bir yankı uyandırmıştır. Bugün 21. yy becerileri olarak adlandırılan, yaparak ve üreterek öğrenme üzerine temellenen bu beceriler, aslında Atatürk’ün geniş bakış açısı, vizyonu ve öncülüğünde ve Dewey’in temel felsefesi iş ve eğitimi birleştirmek olan yaklaşımı köy enstitüsü ve diğer girişimlerle birlikte eğitim sistemimizde yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. Çağının çok ilerisinde olan bu yaklaşım, yıllar sonra tüm dünyada 21. yüzyıl becerilerine ve zamanın gereklerine uygun hale getirilerek eğitim uygulamalarına tekrar yansımaya başlamıştır. 

Bu kapsamda, vizyoner liderliğinin bir yansıması olarak Gazi Mustafa Kemal’in hedef gösterdiği eğitim hedeflerine ulaşmak adına okul öncesi eğitimin çağın gereklerine göre yeniden ele alınması ve yapılandırılması, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır hale getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yeni yüzyılda eğitimin temel yapı taşı olan ve sihirli yıllar olarak tanımlanan okul öncesi eğitim her zamankinden daha da önemli hale gelecektir. Bu nedenle, bu kongrenin temel amacı okul öncesi eğitim programlarının ve uygulamalarının 21. yüzyıl becerilerini geliştirecek ve yarının Türkiye’sini inşa edecek bir içeriğe kavuşturulmasına katkı sağlamasıdır.

Ömrünü adadığı okul öncesi eğitim alanındaki çalışmalarıyla iz bırakan değerli hocamız Prof. Dr. Ayla Oktay’ın anısına düzenlenecek olan 8. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nin toplumun geleceğine dair politikaların üretilmesine, eğitime ve bilime katkı sağlamasını dileyerek sizleri Karaman’da görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla…


 

Prof. Dr. Ayla OKTAY Kimdir?

Prof. Dr. Ayla OKTAY, 16 Haziran 1942 tarihinde 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Malatya’da dünyaya geldi. 1949-1954 yılları arasında Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda, 1954-1960 yılları arasında Erenköy Kız Lisesi’nde öğrenim gördü.  1960 yılında İstanbul Üniversitesi Pedagoji Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Pedagoji eğitiminin ülkemizdeki kurucularından ünlü Alman profesörü Wilhelm Peters’in İstanbul Üniversitesi’ndeki yıllarında yanında yetişen Prof. Dr. Refia Şemin’in öğrencilerinden biridir.

Ayla Oktay, lisans son sınıf öğrencisi olduğu ve ülkemizde “okul öncesi öğretmenliği” kavramının henüz tam olarak yerleşmediği dönemde Özel Sezin Anaokulunda göreve başlamıştır. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünden mezun olmuş ve aynı okulda bir süre okul öncesi öğretmeni ve okul müdürü olarak görev yapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde göreve başlamasının ardından 1971 yılında doktora eğitimini tamamlamış, 1975-76 eğitim-öğretim yılında İngiltere’de doktora sonrası eğitim programına katılmıştır. İngiltere’ye gidişi ve orada geçirdiği süreç oldukça verimli olmuştur:

1979 yılında Doçent olmuştur. Eğitim kurumlarını incelemek adına 1987 yılında bir süre İngiltere ve Almanya’da bulunmuştur. O dönemdeki kanunlar gereği bulunduğu kurumda profesör olma yetkisi verilmediğinden kurum değiştirmesi gerektiren Prof. Dr. Ayla Oktay, yeni kurulmakta olan Marmara Üniversitesi’ne atandı ve Eğitim Yüksek Okulu Müdürü olarak göreve başlamış ve bu görevini 1988-1991 yılları arasında sürdürmüştür.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nü kurmuş ve 1992-2005 yılları arasında Kurucu Müdürlüğünü yürütmüştür. Müdürlüğü döneminde birçok lisansüstü programın açılmasını sağlamıştır. Temel eğitim lisansüstü programlarını açmış ve çalışma hayatı boyunca 50’yi aşkın doktora ve yüksek lisans tezinde danışmanlık yapmıştır. Bu sürede İlköğretim Bölüm Başkanlığı ve Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de sürdürmüştür. Okul Öncesi Eğitimin Duayeni olarak kabul edilen Prof. Dr. Ayla Oktay, yetiştirdiği akademisyenler, yaptığı araştırmalar ve hayata geçirdiği projeler ile okul öncesi eğitime “can suyunu” vermiştir.

Bugün ülkemizin birçok ilinde var olan Gezici Anaokullarının tohumları, Marmara Üniversitesi, Millî Eğitim Bakanlığı, UNICEF ve Küçükçekmece Belediyesi iş birliğinde yapılan “Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi Projesi” ile atılmıştır. Bu proje ekonomik açıdan dezavantajlı olması nedeniyle “okul öncesi eğitim kurumlarına gidemeyen çocuklara okulun gitmesi” fikrinden doğmuş ve ilçedeki birçok köye ulaşılmış, gezen bir otobüs ile bir yandan çocukları okulla buluştururken bir yandan da bölgede çok sayıda okulun açılması sağlanmıştır.

Eylül 2005-Haziran 2009 tarihleri arasında Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. 17 Haziran 2009 tarihinde Marmara Üniversitesi’nden emekliye ayrılmıştır. Emeklilik döneminde çalışmayı düşünmeyen Prof. Dr. Ayla Oktay, Maltepe Üniversitesi’nde Okul Öncesi Eğitimi lisans programının açılması için desteğine ihtiyaç duyulunca teklifi kabul etmiş ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde göreve başlamıştır. Emeklilik döneminde Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı’nda derslerini sürdürmüştür.

“Her yaşam bir serüvendir” diyen Prof. Dr. Ayla Oktay, 1965 yılından vefatına kadar meslek yaşamını titizlikle sürdürmüş, özellikle okul öncesi eğitimi, kızların eğitimi, disiplin, ilköğretimde rehberlik, karşılaştırmalı eğitim, Türk eğitim tarihi gibi birçok alanda uygulamalı ve teorik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Ayla Oktay’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  27 Mart 2023
 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
  15 Eylül 2023
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
  5 Ekim 2023
 • Erken Kayıt Tarihleri
  1 Mayıs - 30 Temmuz 2023
 • Geç Kayıt Tarihleri
  31 Temmuz - 8 Ekim 2023
 • Kongre Programının İlan Edilmesi
  8 Ekim 2023
 • Kongre Tarihleri
  26 Ekim- 28 Ekim 2023
 • Tam Metin Gönderimi Son Tarih
  8 Aralık 2023

Afiş