Bildiri Konusu:Çocuk ve Medya


5- 6 Yaş Çocukların Dijital Medya Kullanım Alışkanlıkları ile Ebeveynlerinin Dijital Medya Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi
Bu araştırmada, 5-6 yaş çocukların dijital medya kullanım alışkanlıkları ile ebeveynlerin dijital medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 5-6 yaşındaki anasınıfına devam eden 16 çocuk ve onların ebeveynleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiş, kod ve kategoriler oluşturularak yorumlanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, çocukların medya iletişim araçları kullanım süreleri çoğunlukla 1 saat, ebeveynlerin medya iletişim araçları kullanım süreleri çoğunlukla 4 saat olarak belirlenmiştir. Annelerin görüşlerine göre, çocuklarının medya iletişim aracı kullanırken vakit geçirdikleri etkinlik türleri olarak “çizgi film izleme” ve “oyun oynama” ilk iki sırada yer almaktadır. Çocukların görüşlerine göre, çocukların medya iletişim araçları kullanırken vakit geçirdikleri başlıca etkinlik türleri “oyun oynama” ve “video izleme”dir. Anneler çocuklarının video izlediklerine dair herhangi bir görüş bildirmemişlerdir. Ancak çocuklar tarafından en çok yapılan ikinci etkinlik türü olarak cevaplandığı görülmüştür. Çocukların en çok 3 yaş civarında medya araçları ile tanıştıkları belirlenmiştir. Ebeveynlerin ve çocuklarının en çok kullandığı medya iletişim aracının akıllı telefon olduğu, ebeveyn tarafından en çok kullanılan medya kanalının ise instagram olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, çocukların en çok kullandıkları medya kanalının You-Tube olduğu görülmüştür. Çocukların çoğunluğu medya iletişim araçları ile ilgilenmekten ziyade arkadaşları ile oyun oynamaktan daha fazla zevk aldıklarını belirtmiştir.
Araştırmada ebeveynler ile çocukların medya araçlarını kullanma durumları arasında tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Çocuklar medya iletişim araçları ile vakit geçirseler bile gerçek ortamlarda vakit geçirmekten daha fazla zevk aldıklarını belirtmişlerdir. Çocuklara gerçek ortamlarda oyun oynamaları için olanakların oluşturulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, dijital oyunlar, teknoloji ve çocuk